Ngân Lê

⏰ Cập nhật: 01-09-2021

⚡ Trạng thái: Hiển thị

⚓ Công việc mong muốn: Biomedical Engineering

🛠 Ngành nghề làm việc mong muốn: Y tế/ Chăm sóc sức khỏe

🌏 Địa điểm làm việc mong muốn: Hồ Chí Minh

💼 Số năm kinh nghiệm: 0

➰ Giới tính:

📅 Ngày sinh: 25-09-2021

📩 Email: Đăng nhập để xem chi tiết

📞 Điện thoại: Đăng nhập để xem chi tiết

Nội dung tìm việc

I am looking forward to a suitable
working environment for the field I
am studying which is biomedical
engineering.
On the other hand, I would like to
find a place in order to expand my
knowledge, to be creative and
innovative to push myself further
my own limits

Mục tiêu nghề nghiệp

APPLICATION SPECIALIST


Sale Specialist


Product Specialist


Học vấn bằng cấp

Biomedical Engineering

Kinh nghiệm làm việc

Internship at FV hospital during 2 months

Quá trình làm việc

Stock and Document Management
Calibration
Maintenance
Electrical safety test

Kỹ năng công việc

Documentary and Stock Management

Calibration

Maintenance

Electrical Safety Test

Sở thích cá nhân

Reading books

Watching movies

Sport

Travel
Đang tải ...