Nhân Viên Phát Triển Khuôn Mới

TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS

전망: 265

위치: Hai Duong

범주: 기계 / 기술

수평: Nhân viên

봉급: 10,000,000 VNĐ - 16,000,000 VNĐ

교육: Trung cấp

경험: 2-5 năm kinh nghiệm

섹스: Nam/Nữ

Đang tải ...

업무 설명서

- Thiết lập, quản lý điều kiện đúc

- Trực tiếp giám sát quá trình đúc thử khuôn mới, máy mới....

- Báo cáo kết quả tiến độ new model mới, cải tiến giảm cycle time hàng tháng.

- Chịu trách nhiệm đảm bảo tiến độ costdown về nguyên vật liệu, giảm cycle time của phòng.

- Lập kế hoạch đúc FA hàng ngày (FA new die, reduce cycle time, repair die, ECN, new material, new machine..)

- Vận hành, cài đặt, điều chỉnh thành thạo máy ép phun (ưu tiên dòng Sumitomo, JSW và Woojin)

- Cài đặt thành thao Robot gắp sản phẩm (ưu tiên dòng Harmo và Star Seiki)

- Các công việc khác được Ban lãnh đạo phân công

작업 요구 사항

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan

- Có hiểu biết về sử dụng các loại vật liệu nhựa: PC, PC+GF, PP, PP+GF, ABS, PA, PA+GF,...

- Sử dụng, vận hành, cài đặt thành thạo các thiết bị phụ trợ cho máy ép phun

- Sử dụng thành thạo Excel, Word,...

- Ưu tiên có kinh nghiệm phụ trách kỹ thuât ép phun cho các nhà máy là Vendor của Samsung

기타 정보


프리젠 테이션 언어: Tiếng Việt

연락 정보

접촉: TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS

무료 후보 신청 클릭

대다

Đang tải ...
Đang tải ...

동일한 작업