Nhân Viên Phát Triển Khuôn Mới

TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS

見る: 307

場所: Hai Duong

カテゴリー: 機械/技術

レベル: Nhân viên

給料: 10,000,000 VNĐ - 16,000,000 VNĐ

教育: Trung cấp

経験: 2-5 năm kinh nghiệm

性別: Nam/Nữ

Đang tải ...

仕事内容

- Thiết lập, quản lý điều kiện đúc

- Trực tiếp giám sát quá trình đúc thử khuôn mới, máy mới....

- Báo cáo kết quả tiến độ new model mới, cải tiến giảm cycle time hàng tháng.

- Chịu trách nhiệm đảm bảo tiến độ costdown về nguyên vật liệu, giảm cycle time của phòng.

- Lập kế hoạch đúc FA hàng ngày (FA new die, reduce cycle time, repair die, ECN, new material, new machine..)

- Vận hành, cài đặt, điều chỉnh thành thạo máy ép phun (ưu tiên dòng Sumitomo, JSW và Woojin)

- Cài đặt thành thao Robot gắp sản phẩm (ưu tiên dòng Harmo và Star Seiki)

- Các công việc khác được Ban lãnh đạo phân công

仕事の要件

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan

- Có hiểu biết về sử dụng các loại vật liệu nhựa: PC, PC+GF, PP, PP+GF, ABS, PA, PA+GF,...

- Sử dụng, vận hành, cài đặt thành thạo các thiết bị phụ trợ cho máy ép phun

- Sử dụng thành thạo Excel, Word,...

- Ưu tiên có kinh nghiệm phụ trách kỹ thuât ép phun cho các nhà máy là Vendor của Samsung

その他の情報


プレゼンテーションの言語: Tiếng Việt

連絡先情報

連絡先: TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS

無料の候補者に適用するにはクリックしてください

申し込む

Đang tải ...
Đang tải ...

同じ仕事

Đang tải ...
Đang tải ...