FPT Telecom
(4.59) - 81 đánh giá

Địa chỉ: 193H, Trần Hưng Đạo, KV3, Phường 5 , Thi xa Vi Thanh , Hậu Giang , Viet Nam

Quy mô: 5.000 - 9.999 nhân viên

Đang tải ...

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG