[ ĐỒNG NAI] Kỹ Sư Sản Xuất

Công Ty TNHH EPE Packaging (Việt Nam)

Lượt xem: 103

Địa điểm: Đồng Nai

Ngành nghề:

Vị trí: Kỹ thuật viên/Kỹ sư

Mức lương: Thương lượng

Trình độ: Cao đẳng

Kinh nghiệm: 2-5 năm kinh nghiệm

Giới tính: Nam/Nữ

Đang tải ...

Mô tả công việc

* Nhiệm vụ cụ thể:
- Quản lý, giám sát việc thực hiện trách nhiệm, công việc của thuộc cấp.
- Công tác quản lý, sử dụng lao động, máy móc thiết bị hiệu quả.
- Lập kế hoạch bảo trì công cụ dụng cụ, máy móc theo quý, năm
- Sữa chữa công cụ dụng cụ, máy móc khi phát sinh trong thời gian ngắn nhất.
- Phân tích đưa ra giải pháp cải tiến máy móc, công cụ dụng cụ đạt hiệu quả cao.
- Quản lý việc thực hiện nội quy nhà máy trong khu vực phân xưởng sản xuất.
- Quản lý tài sản của công ty trong khu vực phân xưởng sản xuất.
- Quản lý việc thực hiện 5S, vệ sinh công nghiệp tại khu vực phân xưởng sản xuất.
- Soạn thảo các Thủ tục, Quy trình, Hướng dẫn công việc, . . . liên quan đến vị trí công việc.
- Triển khai áp dụng, kiểm soát việc thực thi tất cả các Thủ tục, Hướng dẫn công việc, Điều kiện tiêu chuẩn định hình chân không, Thông báo kỹ thuật, Tiêu chuẩn thao tác.
- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho thuộc cấp.
- Đánh giá năng lực, hiệu quả công việc, tinh thần làm việc của thuộc cấp.
- Hướng dẫn và hỗ trợ thuộc cấp hoàn thành tốt công việc được giao.
- Tham gia các hoạt động cải tiến của công ty.
- Tự giác chấp hành nội qui Công ty.
- Nộp đơn nghỉ phép năm trước ít nhất 01 ngày cho Trưởng Phòng Sản Xuất phê duyệt. Trường hợp phải nghỉ đột xuất, phải thông báo cho Trưởng Phòng Sản Xuất bằng mọi phương tiện.
- Kiểm soát và kiểm tra nghỉ phép, nghỉ đột xuất, giấy ra cổng . . . của thuộc cấp.
- Hoàn thành các nhiệm vụ đột xuất khác khi cấp trên phân công.
* Hàng ngày:
- Lập và triển khai kế hoạch sản xuất hằng ngày.
- Giám sát, đôn đốc, hướng dẫn và hỗ trợ thuộc cấp hoàn thành tốt công việc được giao.
- Bảo đảm việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho sản xuất được thỏa: Nhân lực, nguyên liệu, thiết bị, CCDC, điều kiện tiêu chuẩn định hình chân không, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, sản phẩm mẫu,…
- Kiểm tra lịch giao hàng và so sánh với số lượng sản xuất + tồn kho. Thực hiện điều chỉnh, điều phối để đáp ứng kế hoạch giao hàng (nếu cần).
- Kiểm tra và xử lý không phù hợp (nếu có) kết quả sản xuất, tình hình chất lượng, máy móc thiết bị, CCDC, nhân sự , . . . của ngày hôm trước.
- Kiểm tra chất lượng các bán thành phẩm đầu tiên so với mẫu chuẩn sản phẩm về tiêu chuẩn chất lượng nhằm đảm bảo “Làm đúng ngay từ đầu”.
- Hướng dẫn và hỗ trợ thuộc cấp hoàn thành tốt công việc được giao.
- Chủ trì cuộc họp sản xuất hằng ngày.
- Nhắc nhở trong việc thực hiện công việc, tuân thủ các Nội quy, Quy đđịnh, Tiêu chuẩn, Hướng dẫn, 5S, . . .
- Kiểm tra và khẳng định tính chính xác, đầy đủ của các dữ liệu, số liệu báo cáo sản xuất, form mẫu, sổ sách của thuộc cấp và thực tế.
- Giám sát thường xuyên tiến độ sản xuất, điều phối mọi hoạt động để đạt các chỉ tiêu sản xuất về chất lượng sản phẩm, năng xuất, hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị, nhân công.
- Kiểm soát việc áp dụng các Thủ tục, Hướng dẫn công việc, Điều kiện tiêu chuẩn định hình chân không, Tiêu chuẩn chế tạo, Tiêu chuẩn thao tác, kiểm tra vệ sinh máy móc, thiết bị hằng ngày.
- Giải quyết kịp thời mọi sự cố, phát sinh, thắc mắc của thuộc cấp.
* Hàng tháng:
- Báo cáo kết quả huấn luyện, nâng cao tay nghề cho công nhân cho TP SX trước ngày 05 của tháng.
- Tổng kết và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch, các sự cố chất lượng, máy móc thiết bị, CCDC, tình hình nhân sự, sử dụng nguyên vật liệu, thực hiện nội quy, quy định cho TP SX trước ngày 05 của tháng.
- Đánh giá và công nhận kết quả đánh giá của thuộc cấp, nộp cho TP SX trước ngày 03 của tháng.
- Báo cáo việc thực hiện các kế hoạch cải tiến sản xuất cho TP SX trước ngày 05 của tháng.

Yêu cầu công việc

* Trình độ học vấn / chuyên môn:
- Tốt nghiệp Đại Học kỹ thuật (Điện, Cơ khí) trở lên
* Kỹ năng:
- Kỷ luật cao.
- Giao quyền quyết định cho cấp dưới.
- Giúp đỡ, khuyến khích nhân viên phát triển.
- Đề ra mục tiêu và triển khai thực hiện.
- Quản trị nguồn lực.
- Xây dựng – phát triển.
- Trình bày, diễn giải / đào tạo.
- Sắp xếp, điều phối công việc tốt.
- Sử dụng thuần thục MS Office.
- Tiếng Anh: Nghe, nói, đọc, viết.
- Kỹ năng thao tác thiết bị, máy móc chính xác.
- Giao tiếp tốt.
* Kinh nghiệm:
- Ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong công việc quản lý sản xuất.
* Phẩm chất cá nhân:
- Trung thực, nhiệt tình trong công tác.
- Tinh thần trách nhiệm cao.
- Điềm tĩnh, tỉnh táo trong các tình huống xấu.
- Hợp tác tốt với các bộ phận liên quan.

Thông tin khác


Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Việt

Thông tin liên hệ

Liên hệ: Phòng Nhân Sự

Đang tải ...
Đang tải ...

VIỆC LÀM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...
Đang tải ...