Senior Engineer

NOA VIETNAM

Aussicht: 106

Update Tag: 07-07-2024

Ort: Binh Duong

Kategorie: Elektrik / Elektronik Produktion / Betrieb

Position: Nhân viên

Gehalt: Cạnh tranh

Bildung: Đại học

Erfahrung: Trên 1 Năm

Đang tải ...

Jobbeschreibung

 • Understand clients idea, shaping product concept
 • Appearance design
 • Realistic visual design
 • Products feature design
 • Electrical design
 • Mechanical design
 • Make drawing from sample
 • Make drawing from description
 • Store data/information (internal, external) for using and sharing
 • Store sample (product or part from NOA group or outside source) for the activities of R&D department
 • Consult PSE standard or other national standards
 • Understand technical documents, specification, certificate (RoHS, MSDS)
 • Plan and control project
 • Assign works for group members, summarize results, steer/guide activities of group
 • Build material usage of product (B.O.M)
 • Calculate material cost of product
 • Translate documents, interpretation
 • Able to understand 2D drawing
 • Able to understand 3D virtual model
 • Build sample, prototype by crafting or semi-crafting
 • Using hand tools and power tools
 • Maintain tools and equipment
 • Trial assembly, evaluate 3rd party designs (for example: to build sample from NOATEKs design)
 • Able to perform the tests regarding to electric
 • Able to perform the tests regarding to mechanics
 • Able to perform the tests regarding to light, photo, optical
 • Able to perform the tests regarding to temperature, heat. Using data logger
 • Check, evaluate materials regarding to electric, electronics
 • Check, evaluate materials regarding to dimension, measurement
 • Check, evaluate materials chemistry (resin, flux, solder, adhesive, v.v…)
 • Check, evaluate electric outlets base on internal R&D standard
 • Check, evaluate lighting products base on internal R&D standard
 • Check, evaluate electric heaters base on internal R&D standard
 • Able to perform the tests relating to physics, impact
 • Check, evaluate electric outlets base on external standard (customer or other nation)
 • Check, evaluate lighting products base on external standard (customer or other nation)
 • Check, evaluate electric heaters base on external standard (customer or other nation)
 • Able to perform the tests relating physics, impact, drop base on external standard (customer or other nation)
 • Transfer, training new product to factory

============================================

 • Nắm bắt ý tưởng khách hàng, định hình sản phẩm
 • Thiết kế ngoại quan
 • Dựng hình ảnh đồ họa
 • Thiết kế đặc điểm, chức năng sản phẩm
 • Thiết kế mạch điện sản phẩm
 • Thiết kế cơ năng sản phẩm
 • Dựng bản vẽ thiết kế dựa trên vật mẫu
 • Dựng bản vẽ thiết kế dựa trên mô tả
 • Tổ chức lưu trữ thông tin dữ liệu nội theo sp, theo khách hàng, theo nhà cung cấp để truy xuất thuận tiện
 • Tổ chức lưu trữ mẫu, các sản phẩm từ bên ngoài (khách hàng, nhà cung cấp) phục vụ cho hoạt động của R&D
 • Đối chiếu tiêu chuẩn PSE, các tiêu chuẩn quốc gia khác
 • Các chứng nhận, tiêu chuẩn kỹ thuật (ví dụ RoHS, MSDS)
 • Lập kế hoạch và theo dõi tiến độ dự án
 • Phân phối việc cho thành viên nhóm, tổng hợp kết quả, định hướng hoạt động nhóm theo yêu cầu chung của dự án
 • Lập định mức sử dụng nguyên phụ liệu (B.O.M)
 • Tính giá thành nguyên phụ liệu
 • Biên dịch phiên dịch thông tin cho nhóm
 • Đọc hiểu bản vẽ 2D
 • Đọc hiểu bản vẽ 3D
 • Chế tạo mẫu dựa trên bản vẽ bằng phương pháp thủ công hoặc bán thủ công
 • Sử dụng đồ nghề, dụng cụ cầm tay và dụng cụ có năng lượng (điện, khí nén...)
 • Bảo trì bảo dưỡng các trang thiết bị phục vụ công việc
 • Thử nghiệm lắp ráp, đánh giá thiết kế của bên thứ 3 (ví dụ các thiết kế của NOATEK, hoặc khách hàng hàng khác)
 • Các bài test liên quan điện: công suất, điện áp, dòng tải một chiều và xoay chiều v.v…
 • Các bài test liên quan tới cơ học như cắm rút, độ bền bẻ dây, thả rơi, va chạm v.v….
 • Các bài test liên quan tới quang học như Lumens, màu độ K (quả cầu), Lux map (độ sáng điểm trên mặt phẳng) v.v…
 • Các bài test liên quan tới nhiệt dùng lò nhiệt tủ nhiệt hoặc điều kiện thực tế có dùng máy thu thập dữ liệu
 • Các bài đánh giá nguyên phụ liệu tiên quan tới điện, linh kiện điện tử
 • Các bài đánh giá nguyên phụ liệu tiên quan tới đo đạc
 • Các bài đánh giá nguyên phụ liệu tiên quan tới chỉ số lý hóa (nhựa, thiếc hàn, flux, keo v.v…)
 • Các bài đánh giá thành phẩm ổ cắm điện dựa trên bộ tiêu chuẩn nội bộ R&D
 • Các bài đánh giá thành phẩm đèn chiếu sáng dựa trên bộ tiêu chuẩn nội bộ R&D
 • Các bài đánh giá thành phẩm thiết bị sưởi dựa trên bộ tiêu chuẩn nội bộ R&D
 • Các bài đánh giá thành phẩm thả rơi va chạm dựa trên bộ tiêu chuẩn nội bộ R&D
 • Các bài đánh giá thành phẩm ổ cắm điện dựa trên bộ tiêu chuẩn ngoài (khách hàng hoặc quốc gia khác)
 • Các bài đánh giá thành phẩm đèn chiếu sáng dựa trên bộ tiêu chuẩn ngoài (khách hàng hoặc quốc gia khác)
 • Các bài đánh giá thành phẩm thiết bị sưởi dựa trên bộ tiêu chuẩn ngoài (khách hàng hoặc quốc gia khác)
 • Các bài đánh giá thành phẩm thả rơi va chạm dựa trên bộ tiêu chuẩn ngoài (khách hàng hoặc quốc gia khác)
 • Chuyển giao sp mới, huấn luyện cho nhà máy sau khi hoàn thành dự án

Stellenanforderung

 • Engineer degree
 • Master of 3D design (solidworks is advantage)
 • Knowledge about electronics, LED circuit, power converting circuit
 • Skillful on using hand tools, crafting
 • Good in English

​============================================

 • Có chuyên môn về kỹ thuật, engineer degree
 • Thành thạo ít nhất một phần mềm thiết kế 3D (ưu tiên solidworks)
 • Đọc hiểu, thiết kế mạch điện LED, mạch AC-DC
 • Kỹ năng sử dụng công cụ thành thạo
 • Ngoại ngữ lưu loát, tiếng Anh

Job Nutzen

 • Chế độ bảo hiểm
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Nghỉ phép năm
Đang tải ...

Frist: 06-08-2024

Klicken Sie hier, um sich für einen kostenlosen Kandidaten zu bewerben

Anwenden

Đang tải ...
Đang tải ...

ÄHNLICHE ARBEITEN

Đang tải ...
Đang tải ...