Chuyên Viên Tài Chính Quản Trị Doanh Nghiệp (Lĩnh Vực Thương Mại Tiêu Dùng)

Công Ty CP Tập Đoàn T&T

Lượt xem: 117

Địa điểm: Hà Nội

Ngành nghề: Kế toán - Kiểm toán Tài chính/ Ngân hàng/ Chứng khoán

Vị trí: Nhân viên

Mức lương: Thương lượng

Trình độ: Cử nhân

Kinh nghiệm: 5-10 năm kinh nghiệm

Giới tính: Nam/Nữ

Đang tải ...

Mô tả công việc

- Xây dựng hệ thống dữ liệu cơ sở dữ liệu của các CTTV bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh chung của đơn vị, dữ liệu tài chính, dữ liệu quản trị, có ứng dụng công nghệ thông tin và phần mềm tiên tiến phù hợp.
- Phối hợp đơn vị xây dựng định mức, KPIs phục vụ công tác quản trị, đánh giá hiệu quả hoạt động của CTTV, dự án.
- Thẩm định, góp ý xây dựng, đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý Tài chính của doanh nghiệp theo thẩm quyền quy định.
- Phối hợp với Ban Quản lý đầu tư, Văn phòng hội đồng quản trị và các đơn vị có liên quan đề xuất các phương án tổ chức lại, chuyển đổi chủ sở hữu, giải thể hoặc yêu cầu phá sản doanh nghiệp do Tập đoàn thành lập.
- Phối hợp Ban Tổ chức nhân sự, Văn phòng hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác lập mục tiêu kế hoạch hành động, mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong quản lý, điều hành của Người đại diện phần vốn Tập đoàn tại các CTTV, đề xuất các phương án quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại CTTV.
- Đưa ra các cảnh báo về nguy cơ, rủi ro liên quan đến việc quản lý tài sản, nguồn vốn của Tập đoàn tại các CTTV, đề xuất các giải pháp, phương án kèm theo.
- Tham vấn các tổ chức uy tín trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực TMTD để có thêm cơ sở thực hiện công tác tham mưu về mặt quản lý.
- Giám sát, đánh giá thực trạng, các yếu tố pháp lý, kèm theo các tiềm năng và nguy cơ, rủi ro của các tài sản doanh nghiệp như : bất động sản, các khoản đầu tư, cổ phần, cổ phiếu, máy móc thiết bị, nhà xưởng, tiền mặt, công cụ dụng cụ, nguồn nhân lực,…
- Giám sát, kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển của các CTTV theo quy định của pháp luật và Tập đoàn.
- Chủ trì hướng dẫn lập, thẩm định, giám sát và đánh giá kế hoạch kinh doanh, kế hoạch ngân sách năm của các CTTV, dự án thuộc lĩnh vực TMTD, từ đó tổng hợp, lập kế hoạch nhu cầu sử dụng vốn của các CTTV, dự án này.
- Giám sát Người đại diện vốn Tập đoàn tại các CTTV thực hiện những nhiệm vụ theo quy định của Tập đoàn về quản lý, sử dụng vốn Tập đoàn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; có ý kiến kịp thời bằng văn bản đối với những vấn đề thuộc trách nhiệm của Người đại diện phải báo cáo, xin ý kiến.
- Thẩm định về tài chính đối với các đề xuất phương án đầu tư, các đề xuất cấp vốn theo Kế hoạch tài chính phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của CTTV, dự án.
- Chủ trì, phối hợp với các Phòng, Ban, đơn vị giám sát việc thu hồi vốn đầu tư, thu lợi nhuận, cổ tức được chia từ các CTTV, định hướng phương hướng, thời điểm chi trả cổ tức phù hợp với đặc thù đơn vị và nhu cầu Tập đoàn.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính, kinh tế, quản trị kinh doanh trở lên.
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc tại các Công ty/Tập đoàn quy mô lớn
- Có chứng chỉ CPA/ACCA/CIMA là 1 ưu thế
- Thành thạo các phần mềm Office, kế toán, ERP
- Có kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, công việc, linh hoạt trong các tình huống
- Có tinh thần trách nhiệm cao, đạo đức tốt, đáng tin cậy, chịu được áp lực công việc.

Thông tin khác


Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Việt

Thông tin liên hệ

Liên hệ: Phòng HCNS

Bấm để nộp hồ sơ ứng tuyển miễn phí

Nộp hồ sơ

Đang tải ...
Đang tải ...

VIỆC LÀM TƯƠNG TỰ

Đang tải ...
Đang tải ...